ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน


  บริการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ   
   
1. สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 02 1601388-94 ต่อ 100 , 101
  โทรสาร 02 1601388-94 ต่อ 111
   
2. กล่องรับความคิดเห็น (บริเวณหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
   
3. ช่องทางการสื่อสารออนไลน์
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  www.facebook.com/farssrufanpage
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 888 times Last modified on วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 07:43
10. 2017
Creampie