ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeGoogle+

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาจิตรกรรมและสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ประจำคณะ จัดกิจกรรม Workshop พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ Google Classroom

อ่านต่อ

07. 2016